Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Predavanja s sestanka ZHS, Početrtek 12.04. - 13.04.2013

AML, PMF
HEMOFILIJA, VWB
OKUŽBE
GACHERJEVA BOLEZEN, TALASEMIJE
MOBILIZACIJA KMC, MNOŽIČNA IZPOSTAVLJENOST IONIZIRAJOČEMU SEVANJU
LABORATORIJ
PRIKAZI PRIMEROV
POROČILA S KONGRESOV

Datum: 20.4.2013


Predavanja s sestanka ZHS, Laško 19.10. - 20.10.2012

OKUŽBE PRI HEMATOLOŠKIH BOLNIKIH
KLL IN MDS
LABORATORIJ
IZBRANA PREDAVANJA S 4 KONGRESA LABORATORIJSKIH TEHNIKOV
POROČILA S KONGRESOV

Datum: 6.12.2012


Predavanja s 4. Kongresa hematologov Slovenije 12-14 april 2012

ANEMIJE
HEMOSTAZA
LIMFATIČNE NOVOTVORBE
KML/MPN
MDS/AML
DP IN TKMC

Datum: 14.4.2012


Predavanja s sestanka ZHS Rogaška Slatina 21-22. 10. 2011

LABORATORIJ
URGENTNA STANJA V HEMATOLOGIJI
TRANSPLANTACIJA  KMC
ZDOKAZI POPRTA MEDICINA
POROČILA S KONGRESOV

Datum: 3.11.2011


Predavanja s sestanka ZHS Podčetrtek 15-16. 04. 2011

PRESAJANJE KMC
AMILOIDOZA
KLL
HEMOSTAZA
POROČILA IZ KONGRESOV

Datum: 20.4.2011