Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Predavanja s sestanka ZHS, Bled 15-16.10.2010

SODOBNI NAČINI ZDRAVLJENJA

Zdravljenje ALL pri najstnikih in mladostnikih
Jazbec J j10.pdf

Naše izkušnje zdravljenja z lenalidomidom
Skerget M j10.pdf

Prve izku¹nje zdravljenja ITP z romiplastinom
Skopec B j10.pdf

Izsledki primerjave prvega zdravljenja DP z VAD in bortezomibom
Cernelc P j10.pdf

Analiza zdravljenja nizko malignih NHL z rituksimabom v UKC Maribor
Hauptman J j10.pdf

LABORATORIJAKA DIAGNOSTIKA

Multiparametrična pretočna citometrija pri DP
Rebersek K j10.pdf

Citogenetične spremembe pri primarni mielofibrozi
Podgornik H j10.pdf

Pridobljene mutacije pri MNP
Pajic T j10.pdf

TRANSFUZIJA GRANULOCITNIH PRIPRAVKOV

Pripravki granulocitov
Domanovic D j10.pdf

Algoritem zbiranja granulocitov
Cukjati M j10.pdf

Zdravljenje bolnikov s transfuzijami granulocitov
Zver S 2j10.pdf

PRIPOROČILA IN PRIKAZI PRIMEROV

Uporaba vpra¹alnika za ugotavljanje polinevropatije
Zver S j10.pdf

Pridobljena vWB - prikaz primerov
Kavcic N j10.pdf

POROČILA IZ EHA

Nelevkemične MPN
Krstanoska F j10.pdf

Diseminirani plazmocitom
Fikfak N j10.pdf

Limfom pla¹čnih celic
Grat M j10.pdf

KLL
Ceh M j10.pdf

 
Datum: 25.10.2010