Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Pomladanski strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije april 2018

 PETEK, 13.04.2018

12:00 ­– 12:30  OTVORITEV IN PREDSTAVITEV

FARMACEVTSKIH     PREPARATOV

 

SIMPOZIJ: ROCHE

13:30 – 14:00  Trnený M. (Češka): Obinutuzumab

                         pri zdravljenju limfomov  

14:00 – 14:15  Razprava

LIMFATIČNE NOVOTVORBE IN PKMC

Moderatorji: Zver S., Jezeršek B., Sever M.

14:15 – 14:35  Zver S.: Indikacije za PKMC pri

                         limfatičnih novotvorbah 

14:35 – 14:50  Rugelj U., Pahole Goličnik J.:

                         Rezultati PKMC pri Hodgkinovi

                         bolezni na OI    

14:50 – 15:05  Boltežar L., Jezeršek Novaković B.:

                         Rezultati PKMC pri folikularnem   

                         limfomu in 1. plaščnih celic   

15:05 – 15:20  Novak P.: Zapleti PKMC pri

           limfomih

15:20 – 15:30  Odmor

SIMPOZIJ: SERVIER

15:30 – 15:45  Jezeršek Novaković B.: Zdravljenje

                         ponovitev visoko malignega NHL in

                         mesto piksantrona v Sloveniji – prikaz

                         primerov

15:45 – 16:00  Bašić Kinda S.(Zagreb): Zdravljenje

                         ponovitev visoko malignega NHL in

                         mesto piksantrona na Hrvaškem –

                         prikaz primerov

16:00 – 16:15  Razprava

 

16:15 – 17:00  ODMOR ZA KAVO in OGLED

                         POSTERJEV S PREDSTA-

                         VITVIJO AVTORJEV

NOVOSTI V ZDRAVLJENJU LIMFATIČNIH NOVOTVORB

Moderatorji: Preložnik Zupan I., Jezeršek B.,

                       Aurer I.        

 17:00 – 17:20  Južnič Šetina T.: Zdravljenje

          novoodkritih in ponovljenih                

          Hodgkinovih limfomov                  

17:20 – 17:40  Jezeršek Novaković B.:

                         Zdravljenje novoodkritih in

                       ponovljenih difuznih velikoce-

                       ličnih limfomov B

 17.40 – 18:00  Aurer I. (Zagreb): Nove male

                         molekule v zdravljenju limfomov

SIMPOZIJ: ABBVIE

18:00 – 18:30  .....: Zdravljenje KLL z venetoklaksom

18:30 – 18:45  Razprava

SIMPOZIJ: TAKEDA

18:45- 19:15  Zver S: Naše izkušnje z zdravilom     

                       Iksazomib              

19:15- 19:30  Razprava

20:30  VEČERJA

 

SOBOTA, 14.04.2018

 

Skupni sestanek ZTMS, ZHS in SMSZT

NOVI PRISTOPI V ZDRAVLJENJUAKUTNE IN KRONIČNE REAKCIJE PRESADKA PROTI GOSTITELJU (GVHD)

Moderatorji: Cukjati M., Režun N., Zver S.

08:00 – 08:15  Cukjati M., Milojković A.: Sopojavi

                         in zadržki za zunajtelesno fotoferezo

 08:15 – 08:40 Rupnik E.:  ilni pristop pri ECP.

08:40 – 09:00  Pušnik S., Lamovšek J.: Pristop k

                         negi kože pri bolniku s kožno GVHD

09:00 – 09:10  Lipovšek G., Cizej V .: Pristop k negi 

                         bolnika z drisko ob GVHD

09:10 – 09:25  Sever M.:  Vloga novih zdravil pri

                         zdravljenju  GVHD v UKC Ljubljana

09:25 – 09:40  Cirman T., Hartman K.: Zagotav-

                         ljanje kakovosti pripravka MSC na

                         ZTM

09:40 – 10:00  Stamatović D.: Zdravljenje GVHD na

                         Vojnomedicinski akademiji Beograd

10:00 – 10:30  Odmor

 

Skupni sestanek ZHS in ZLM

NOVI PRISTOPI V ZDRAVLJENJU LIMFOMOV

Moderatorji: Podgornik H., Škerget M.,

Gašljević G.

10:30 – 10:45  Pretnar J.: Pomen citologije v

                         prepoznavanju limfomov

10:45 – 11:00  Gašljević G.:  Pomen histologije pri

                         limfomih

11:00 – 11:15  Furlan T.: Izzivi pri določanju

                         celičnih označevalcev pri malignih

                         limfomih   

11:15 – 11:30  Podgornik H.: Vloga genetskih

                         preiskav pri razvrščanju malignih

                         limfomov in napovedi poteka bolezni

11:30 – 11:45  .....: Celoviti pristop k diagnostiki

                         limfomov na Onkolškem inštitutu

 

STROKOVNI SESTANEK ZHS IN ZAKLJUČEK

11:45 – 12:00  Krstanoska F.: Seksualni apekti v

                         hematoonkologiji                               

 
Datum: 31.1.2018