Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Pomladanski strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije april 2018

PETEK, 13.04.2018

 12:00 ­– 12:30  OTVORITEV IN PREDSTAVITEV

FARMACEVTSKIH     PREPARATOOV


SIMPOZIJ: ROCHE

13:30 – 14:00  Trnený M. (Češka): Obinutuzumab  pri zdravljenju limfomov.

14:00 – 14:15  Razprava

 

LIMFATIČNE NOVOTVORBE IN PKMC

Moderatorji: Zver S., Jezeršek B., Sever M.

14:15 – 14:35  Sever M.: Indikacije za PKMC pri limfatičnih novotvorbah 

14:35 – 14:50  Rugelj U., Pahole Goličnik J.:  Rezultati PKMC pri Hodgkinovi  bolezni na OI    

14:50 – 15:05  Boltežar L., Jezeršek Novaković B.: Rezultati PKMC pri folikularnem  limfomu in 1. plaščnih celic   

15:05 – 15:20  Novak P.: Zapleti PKMC prI  limfomih

15:20 – 15:30  Odmor

 

SIMPOZIJ: SERVIER

15:30 – 15:45  Jezeršek Novaković B.: Zdravljenje  ponovitev visoko malignega NHL in mesto piksantrona v Sloveniji – prikaz  primerov.

15:45 – 16:00  Bašić Kinda S.(Zagreb): Zdravljenje  ponovitev visoko malignega NHL in mesto piksantrona na Hrvaškem –  prikaz primerov

16:00 – 16:15  Razprava

 16:15 – 17:00  ODMOR ZA KAVO in OGLED POSTERJEV S PREDSTA-  VITVIJO AVTORJEV

 

NOVOSTI V ZDRAVLJENJU LIMFATIČNIH NOVOTVORB

Moderatorji: Preložnik Zupan I., Jezeršek B.,  Aurer I.         

 17:00 – 17:20  Južnič Šetina T.: Zdravljenje novoodkritih in ponovljenih Hodgkinovih limfomov                  
17:20 – 17:40  Jezeršek Novaković B.: Zdravljenje novoodkritih in ponovljenih difuznih velikoce- ličnih limfomov B.

 17.40 – 18:00  Aurer I. (Zagreb): Nove male  molekule v zdravljenju limfomov

 SIMPOZIJ: ABBVIE

18:00 – 18:30  Szasz R. (Madžarska): Zdravljenje  KLL z venetoklaksom.

18:30 – 18:45  Razprava

 SIMPOZIJ: TAKEDA

18:45- 19:15  Zver S: Naše izkušnje z zdravilom Iksazomib              

19:15- 19:30  Razprava

 20:30  VEČERJA
SOBOTA, 14.04.2018

 Skupni sestanek ZTMS, ZHS in SMSZT

NOVI PRISTOPI V ZDRAVLJENJUAKUTNE IN KRONIČNE REAKCIJE PRESADKA PROTI GOSTITELJU (GVHD)

Moderatorji: Cukjati M., Režun N., Zver S.

08:00 – 08:15  Cukjati M., Milojković A.: Sopojavi in zadržki za zunajtelesno fotoferezo

08:15 – 08:40  Rupnik E.: Žilni pristop pri ECP.

08:40 – 09:00  Pušnik S., Lamovšek J.: Pristop k negi kože pri bolniku s kožno GVHD

09:00 – 09:10  Lipovšek G., Cizej V .: Pristop k negi  bolnika z drisko ob GVHD

09:10 – 09:25  Sever M.:  Vloga novih zdravil pri  zdravljenju  GVHD v UKC Ljubljana

09:25 – 09:40  Cirman T., Hartman K.: Zagotav- ljanje kakovosti pripravka MSC na ZTM

09:40 – 10:00  Stamatović D.: Zdravljenje GVHD na Vojnomedicinski akademiji Beograd

10:00 – 10:30  Odmor

 

Skupni sestanek ZHS in ZLM

NOVI PRISTOPI V ZDRAVLJENJU LIMFOMOV

Moderatorji: Podgornik H., Škerget M., Gašljević G.

10:30 – 10:45  Pretnar J.: Pomen citologije v prepoznavanju limfomov

10:45 – 11:00  Gašljević G.:  Pomen histologije pri limfomih

11:00 – 11:15  Furlan T.: Izzivi pri določanju celičnih označevalcev pri malignih limfomih   

11:15 – 11:30  Podgornik H.: Vloga genetskih preiskav pri razvrščanju malignih limfomov in napovedi poteka bolezni

11:30 – 11:45  Grošel A.: Celoviti pristop k diagnostiki limfomov na Onkolškem inštitutu

 

STROKOVNI SESTANEK ZHS IN ZAKLJUČEK

11:45 – 12:00  Krstanoska F.: Seksualni apekti v hematoonkologiji                   

 

 
Datum: 31.1.2018