Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Jesenski strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije okt 2017

P R O G R A M 

PETEK, 06.10.2017

12:00  OTVORITEV IN PREDSTAVITEV  

             FARMACEVTSKIH PREPARATOV 

SIMPOZIJ: ROCHE:

14:00 – 14:15  20 let Mabthere v hematologiji in onkologiji

14:15 – 14:45  Tomšič M.: Mabthera v revmatologiji

 

Skupni sestanek Združenja hematologov in revmatologov Slovenije

KRVNA SLIKA PRI REVMATOLOŠKEM BOLNIKU

14:45 – 15:00  Hočevar A.: Spremembe krvne slike  pri revmatološkem bolniku - pogled revmatologa

15:00 – 15:15  Skopec B.: Spremembe krvne slike pri revmatološkem bolniku – pogled  hematologa 

15:15 – 15:30  Pretnar J.: Citološki pregled kostnega mozga pri revmatološkem bolniku

15:30 – 15:45  Gašljević G.: Histološki pregled  kostnega mozga pri revmatološkem  bolniku

15:45 – 16:00  Odmor

SIMPOZIJ: SOBI - Elocta

16:00 – 16:30  Vabljen predavatelj - Elocta

16:30 – 16:45  Zupan I.: Zdravljenje hemofilije s preparati z dolgo razpolovno dobo

16:45 – 17:30

OGLED POSTERJEV S PREDSTAVITVIJO AVTORJEV / Kava in prigrizek

PREHRANA PRI BOLNIKIH S KRVNIMI OBOLENJI

17:30 – 17:45  Rupnik E.: Prehrana pri GVHD  črevesja

17:45 – 18:00  Rener K.: Prehrana kritično bolnega-  ESPEN smernice

 SIMPOZIJ: Bayer

18:00 – 18:30  Preložnik Zupan I.: Individualni  pristop k zdravljenju bolnika s  hemofilijo

18:30 – 19:00  Černelč P.: Pristop k zdravljenju  krvnih obolenj skozi leta

20:30  VEČERJA

 

SOBOTA 07.10.2017

Skupni sestanek ZTMS in ZHS

08:00 – 10:00  

10:00-10:30 Odmor
 

Skupni sestanek ZHS in ZLM

DIAGNOSTIČNI ALGORITEM PRI KLL

10:30 – 10:45  Škerget M.: Diagnoza KLL in novi  prognostični pokazatelji

10:45 – 11:00  Podgornik H.: Pomen standardne in  molekularne citogenetike pri opredelitvi napovednega pomena pri KLL

11:00 – 11:15  Fink M.: Pomen molekularne genetike pri opredelitvi napovednega pomena pri KLL

11:15 – 11:30  Furlan T.: Določanje MRD pri KLL  pretočno citometrijo

11:30 – 11:45  Pajič T.: Uporaba nove generacije tehnik določanja nukleotidnega zaporedja  (NGS) pri oceni napovedi  in  spremljanju MRD pri KLL

11:45 – 12:00  Sever M.: Ibrutinib pri KLL - naše izkušnje

12:00 – 12:20  Zver S.: »Redke bolezni v hematolo- giji – Gaucherjeva bolezen in Niemann Pick AB« 

12:20 – 12:30  Razprava

12:30 – 12:45  Zaključek sestanka    

 

 

 

 
Datum: 5.7.2017