Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Pomladanski strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije april 2017

PROGRAM

PETEK, 07.04.2017

VELIKA VEČNAMENSKA DVORANA
12:00
  OTVORITEV IN PREDSTAVITEV  FARMACEVTSKIH PREPARATOV

 SIMPOZIJ: Janssen
Moreau P. (Francija): Ali prihod novih monoklonskih protiteles premika meje  
                      
v zdravljenju DP ?

14:30 – 14:45 Razprava- vodi prof.dr. Zver S. 
14:45 – 15:00 Odmor

ZA in PROTI
Crnelč P.

TERALYTE PRI BOLNIKIH Z DP
15:30 – 15:45
Ponikvar R.: Pogled nefrologa   
15:45 – 16:00 Sever M.: Pogled hematologa
16:00 – 16:15 Razprava o Teralyte pri bolnikih z DP -  priprava smernic           
16:15 – 17:00 Odmor

 SIMPOZIJ: Pfizer
17:00 – 17:30
Milojković D.: Izkušnje z bosutinibom  v Sloveniji  
                       Rotdajč R.: KML v SB Murska Sobot
in naše izkušnje z bosutinibom
17:30 – 17:45 Razprava
STAROSTNIK V HEMATOLOGIJI
17.45 – 18.00
Veninšek G.: Pristop k starostniku
18:00 – 18.15 Anžej Doma S.: Pomen celovitega pristopa za hematološkega bolnika
18.15 – 18.30 Pahole J.: Paliatvina oskrba

SIMPOZIJ: NovoNordisk

Moderator: doc.dr. Preložnik Zupan I.

18:30–19:00 
Tiede A. (Hannover): Zdravili NovoSeven® in NovoEight® leta 2017
19:00-19:15   Razprava
20:30  VEČERJA v Veliki večnamenski dvorani

SOBOTA 08.04.2017

Skupni sestanek ZTMS in ZHS
 
SIMPOZIJ: Novartis

08:00 – 08:30
Gattermann N. (Düsseldorf): Pomen  kelacije pri obremenitvi z železom
08:30 – 08:45  Razprava

HEMOKROMATOZA
08:45 09:15
 ...: Hemokromatoza – še vedno redko prepoznana bolezen
09:15 –  09:30  Živković B., Stanišić S.: Sekundarna hemokromatoza
09:30 – 09:45  Smrekar B., Trampuš BakijaA.: Metabolizem železa in laboratorijska
                        diagnostika biokemičnih parametri
09:45 – 10:00  Černilec M.: Molekularna diagnostika hemokromatoze
10:00-10:30   Odmor

Skupni sestanek ZHS in ZLM

LABORATORIJ

10:30 – 10:45
Čemažar L.: Vpliv citogenetike na naravo DP
10:45 – 11:05 Reberšek K.: Določanje merljivega preostanka bolezni pri plazmocitomu s
                      
pretočno citometrijo
11:05 – 11:25  Doplihar Kebe A.: Vpliv izolacije plazmocitomskih celic na izid citogenetskih preiskav
11:25 – 11:40  Škerget M.: Vpliv celičnih označevalcev na značilnosti in prognozo
                   diseminiranega plazmocitoma
11:40 – 11:55  Razprava 

PRIKAZI ZANIMIVIH PRIMEROV
Moderator: prim. Pretnar J.

11:55 – 12:30
Prikazi
12:30 – 12:50 Razprava
12:50 – 13:10 Zaključek sestanka   

 
Datum: 28.2.2017