Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Jesenski strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije okt 2016

PETEK, 07.10.2016

PRIKAZI PRIMEROV
Redka prirojena motnja koagulacije
Redka oblika DP
Imunski zapleti pri bolniku s KLL
Pomen prehranske podpore pri hematološkem bolniku

SIMPOZIJ: Servier Pharma
Management of relaps-refractory aggressive B-cell NHL: what pixatrone brings?

PKMC
Zbiranje matičnih celic s tremi različnimi načini
Zdravljenje z aloTKMC pri AML
Zdravljenje PMF s TKMC

HEMOSTAZA
Relaps TTP ob ugotovitvi AML
Emicizumamb; nov pristop k zdravljenju hemofilije

                

SIMPOZIJ: Novartis

17:00 Sever M.: Izzivi pri diagnostiki in zdravljenju bolnikov s Ph-MPN
17:30 Skopec B.: Novosti pri zdravljenju z eltrombopagom

SIMPOZIJ: Pfizer
Vloga anidulafungina pri hematoloških bolnikih
Izkušnje zdravljenja hematoloških bolnikov z anidulafunginom

 
SIMPOZIJ: Shire

19:00  Zver S.: Presejalne preiskave in diagnostika Gaucherove bolezni – nove možnosti   


 SOBOTA 08.10.2016

LABORATORIJ
Določanje minimalne preostale bolezni pri bolnikih z AL
Izvajanje citogenetskih preiskav pri bolnikih s KML v Sloveniji
Določanje fragmentiranih eritrocitov

SIMPOZIJ: Pfizer
Amiloidoza
Transtiretinska amiloidoza

ZDRAVLJENJE Z GRANULOCITNIMI KONCENTRATI, DLI, ZBIRANJE KMC,
Vloga plerixaforja pri mobilizaciji KMC pri bolnikih z DP in NHL
Zdravljenje z granulocitnimi koncentrati, klinični pregled
Vloga koordinatorja pri zagotavljanju darovalcev granulocitov
Organizacijski vidiki pri zagotavljanju granulocitnih pripravkov, zgodovina in trenutna praksa po svetu
Varnost in kakovost granulocitnih pripravkov
Pripravki granulocitov iz polne krvi (buffy- coat)


 
Datum: 10.8.2016