Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

5. KONGRES ZDRUŽENJA HEMATOLOGOV SLOVENIJE Z MEDNARODNO UDELEŽBO. LAŠKO; 7-9 APRIL 2016

AKUTNE LEVKEMIJE (AL):

Lastnosti bolnikov z akutnimi levkemijami zdravljenih na oddelku za hematologijo UKC Maribor v obdobju 2014-2015


Pregled zdravljenja AML odraslih v UKC-Lj v obdobju 2012-2015

DOLOČANJE MINIMALNE REZIDUALNE BOLEZNI PRI OTROCIH Z AKUTNO LIMFOBLASTNO LEVKEMIJO


GENETSKA PREDISPOZICIJA ALERGIJE NA L-ASPARGINAZO-VPLIV POLIMORFIZMA V GENU GRAI1

PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC (PKMC):


STEM CELL TRANSPLANTATION FOR PATIENTS WITH AML IN REPUBLIC OF MACEDONIA -15 YEARS OF EXPIRIENCE-

ANEMIJE:

Refraktarna mikrocitna hipokromna anemija

MOLECULAR BASIS OF THALASSEMIA IN SLOVENIA

TALASEMIJE V SLOVENIJI-novi rezultati

PREOBREMENITEV Z ŽELEZOM PRI TRANSFUZIJSKO OSVISNIH BOLNIKIH-NAŠE IZKUŠNJE Z
ZDRAVLJENJEM Z DEFERASIROKSOM


PREGLED BOLNIKOV Z UGOTOVLJENO ANEMIJO ZARADI POMANJKANJA ŽELEZA V AMBULANTI KOH UKC LJUBLJANA V LETIH 201472015

DISEMINIRANI PLAZMACITOM (DP):

OBRAVNAVA BOLNIKOV S PLAZMOCITOMOM V SB CELJE 2011-2015

PRIZADETOST SKELETA PRI BOLNIKIH Z NOVOODKRITIM DISEMINIRANIM PLAZMOCITOMOM


ZDRAVLJENJE DISEMINIRANEGA PLAZMOCITOMA NA KOH UKC LJUBLJANA Z AVTOLOGNO PKMC 2014/2015

HEMOSTAZA:

PRIDOBLJENA HEMOFILIJA

ZDRAVLJENJE BOLNICE S VON WILLEBRANDOVO BOLEZNIJO TIPA 3 IN INHIBITORJI

Zdravljenje TTP na KOH UKC LJ od l. 2012 do 2015

“Management of Hemophilia : Where are we now and what does the future hold?”

Lahka oblika hemofilije z inhibitorji

KRONIČNA LIMFATIČNA LEVKEMIJA (KLL):

OBRAVNAVA BOLNIKOV S KRONIČNO LIMFATIČNO LEVKEMIJO V SB CELJE MED 2012 IN 2015

Določitev mutacij v genu TP53 pri bolnikih s kronično limfatično levkemijo

Monoklonska B-celična limfocitoza (MBL) na Dolenjskem

Ofatumumab v zdravljenju KLL v UKC Ljubljana in UKC Maribor od 2013 – 3/2016

Ne-HODGKINOVI LIMFOMI (NHL):

Zdravljenje in preživetje otrok z ne-Hodgkinovim limfomom v Sloveniji med leti 2000 in 2013

MIELOPROLIFERATIVNE NEOPLAZME (MPN):

First experience in the treatment of CML with generic imatinib

Naše izkušmje zdravljenja z azacitadinom bolnikov z akutno mieloično levkemijo in mielodisplastičnimi
sindromi v SB Novo Mesto v obdobju 2012-2015


Mutacije v genu za kalretikulin pri bolnikih s sumom na mieloproliferativno novotvorbo

Dolgoletno spremljanje prepisa BCR/ABL1 bolnikov s KML po presaditvi KMC

SRČNOŽILNI NEŽELENI SOPOJAVI PRI ZDRAVLJENJU BOLNIKOV S KML Z NILOTINIBOM

Nilotinib, prvi izbor zdravljenja pri vseh KML bolnikih?

Esencialna trombocitemija v SB Brezice v letu 2015

MIELOPROLIFERATIVNI SINDROM (MDS):

BOLNIKI Z MIELODISPLASTIČNIM SINDROMOM del(5q) IN NJIHOVA OBRAVNAVA V SB M. SOBOTA

Obravnava bolnikov z MDS

Iron chelation in MDS: Practical issues

RAZNO:

Značilnosti in zdravljenje bolnikov s primarno imunsko trombocitopenijo v obdobju 2010 -2015 v UKC Maribor

Značilnosti hematoloških bolnikov premeščenih v IE v UKCLJ v letih 2014-2015

Profilaksa glivnih okužb z oralno raztopino, tabletami in iv. obliko posakonazola pri hematološkem bolniku

 
Datum: 9.5.2016