Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Predavanja s sestanka ZHS Maribor 02.10.-03.10.2015

MIKROBIOTA, GLIVIČNE OKUŽBE
Profilaksa invazivnih glivnih okužb pri hematološkem bolniku (s PKMC)
Dinamika pojava Candida spp. pri hematoloških bolnikih v UKC Ljubljana, v obdobju 2005-2015
KLL
Slovenske smernice za odkrivanje in zdravljenje KLL
Naše izkušnje zdravljenja KLL/MCL z Ibrutinibom

Tarčno zdravljenje KLL in NHL
KML in NPM
Zgodnji molekularni odziv pri bolnikih s kronično mieloično levkemijo zdravljenih z zaviralci tirozin kinaze
Vrednotenje hitrega molekularnega odgovora na zdravljenje KML
Ocena prognoze in simptomov pri nelevkemičnih MPN
LABORATORIJ
Algoritmi določanja mutacij pri AML in nelevkemičnih MPN
Referenčni intervali parametrov krvne slike
ZDRAVLJENJE Z ECP, TROMBOCITNI KONCENTRATI KDAJ IN KATERI
Postopki izvajanja ECP na ZTM
Izkušnje z zdravljenjem z ECP na hematološki kliniki
Preskrba bolnikov s pripravki trombocitov v Sloveniji
Zdravljenje s trombocitnimi koncentrati
POROČILA S KONGRESOV
Poročilo z 20 kongresa EHA Dunaj, 2015
Poročilo s kongresa ITSH Toronto, 2015
PRIKAZI PRIMEROV
Hereditarna hemoragična teleangiektazija
AML: predstavitev kliničnega primera
Plazmablastni limfom
Mieloproliferativne novotvorbe v regresiji SB Brežice, v letu 2014

 
Datum: 5.11.2015