Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Predavanja s sestanka ZHS, Zreče 17.04. - 18.04.2015

PREDLOG SMERNIC ZA Mb WALDENSTROM
Waldenstromova makroglobulinemija

KLL
Ofa-CLB in Ofa-B: nova možnost zdravljenja KLL pri bolnikih, ki niso primerni za zdravljenje z nukleozidnimi analogi

HEMOSTAZA
Background, Development and Clinical Use of rFVIIa
TMA pogled hematologa
TMA pogled nefrologa
Tromboze pri krvnih boleznih

OKUŽBE Z GLIVAMI, Mb GAUCHER
Mb. Gaucher
Profilaksa glivnih okužb pri hematoloških bolnikih

LABORATORIJ
Stimulacija limfocitov B oligodeoksinukleotidi in določanje prireditev gena IGH pri KLL
Določanje mutacij v genu za kalretikulin (CALR) pri bolnikih z MPN
Določanje mutacije v genu TP53 pri bolnikih s KLL

KLINIČNO PATOLOŠKI SEMINAR

Transjugular Intrahepatic Portosistemic Shunt-TIPS
Bolnica s splenomegalijo, trombozo v splenoportalnem sistemu in portalno hipertenzijo

PRIKAZ PRIMEROV
Prve izkušnje zdravljenja KLL z ibrutinibom
Sekundarni MDS po zdravljenju plazmacitoma
Histiocitoza 
Datum: 18.5.2015