Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Predavanja s sestanka ZHS, Bled 3.10. - 4.10.2014

PREDLOGI ZA POSODOBITEV SMERNIC
DP
KML
ITP

PKMC

Vplivi viabilnosti presadka na regeneracijo KM po avtologni PKMC

BIOLOŠKO PODOBNA ZDRAVILA
Biološka in podobna biološka zdravila

Biološka in podobna biološka zdravila v klinični praksi hematologa
Regulativa podobnih bioloških zdravil

HEMOFILIJA
New rFVIII
New reatment option for hemophilia A


PRIKAZI PRIMEROV
Amegakariocitni MDS
DP in sekundarna LGL
Sekundarni MDS/AML po zdravljenju Ca dojke

POROČILA S KONGRESOV
KLL
DP


 
Datum: 6.10.2014