Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Predavanja s sestanka ZHS, Ptuj 18.10. - 19.10..2013

ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ZAPLETOV PRI KRVNIH BOLEZNIH
Novosti vzdravljenju Clostridijskih drisk
Bergwelt j2013.pdf
Cepljenje pri hematološkem bolniku
Zver S j2013.pdf
Kirurško zdravljenje hrbtenice pri DP
Kirurško zdravljenje hrbtenice pri DP: Jug M
Shranjevanje genetskega materiala pri onkoloških bolnicah

Vrtacnik-Bokal E j2013.pdf


ZDRAVLJENJE Z ZUNAJTELESNO KEMOFOTOTERAPIJO
Prve klinične izkušnje z zunajtelesno  fototerapijo na KOH UKC Ljubljana
Sever M j2013.pdf

Odvzem in obdelava celic v postopku zunajtelesne fototerapije
Cukjati M j2013.pdf

KLINIČNO-PATOLOŠKI SEMINAR
Bolnik s povečano vranico
Kavcic N j2013.pdf

LABORATORIJ
Razmerje FLT3-ITD/wtITD in kvantitativni PCR pri oceni prognoze AML
Pajic T j2013.pdf
Standardizacija imunofenotipizacije pri novotvorbah krvi konzorcija
Podgornik H j2013.pdf
Pretočnacitometrija v diagnostiki  MDS
Zontar D j2013.pdf 
Lupusni antikoagulanti
Fink M j2013.pdf
 
PRIKAZI PRIMEROV
KLL
Krstanoska F j2013.pdf
Hipocelularni MDS po avtologni PKMC
Hauptman J j2013.pdf
Primarna mielofibroza
Rebernik M j2013.pdf


POROČILA S KONGRESOV
KLL
Fikfak N j2013.pdf

Anemije

 
Datum: 20.10.2013