Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Namen združenja


Namen delovanja ZHS je:

  • usklajevanje, spodbujanje in zagotavljanje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja članstva
  • sodelovanje pri pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju hematologije
  • sodelovanje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja na področju hematologije
  • spodbujanje raziskovalnega delovanja svojih članov
  • sodelovanje pri preverjanju učinkovitosti novih zdravil predvsem s področja hematologije in predlaganje njihove registracije
  • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi domačimi in tujimi mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec.